Actueel

Vitelco BLK Ketenregisseur

Vitelco heeft het certificaat Ketenregisseur behaald en is hiermee ketenregisseur voor de keten Beter Leven kalfsvlees met 1 ster van Vitelco. Als ketenregisseur informeert Vitelco de deelnemende BLK-gecertificeerde kalverhouderijen bij wijzigingen m.b.t. de door de Stichting Beter Leven keurmerk opgestelde criteria.

Dank aan onze kalverhouders
We zijn trots op dit resultaat en bedanken hierbij ook de deelnemende kalverhouderijen. Onze kalverhouders staan immers aan de basis, door met alle zorg en aandacht kalveren aan Vitelco te leveren die voldoen aan het Beter Leven keurmerk kalf met 1 ster.

Onafhankelijke controles
Jaarlijks wordt ook door de ketenregisseur een controlebezoek gebracht aan de deelnemende kalverhouderijen. Daarnaast worden zowel Vitelco als de kalverhouderijen geïnspecteerd door een onafhankelijke certificerende instelling voor de hercertificering van de behaalde certificaten.

Deelnemen aan de BLK keten
Nieuwe kalverhouderijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Beter Leven keten van Vitelco kunnen dit kenbaar maken bij een van de accountmanagers kalverhouderijen van PALI Group. Deze zullen de kalverhouderij dan bezoeken voor een initiële controle en, indien er voldaan wordt aan de gestelde criteria, aanmelden bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toevoegen aan de Beter Leven keten van Vitelco.