Actueel

Chinese markt deze zomer open voor Nederlands kalfsvlees

Buiten de EU ligt nog veel marktpotentieel

De Chinese markt gaat open voor het Nederlandse kalfsvlees. Nog voor de zomer wordt de overeenkomst hierover getekend. Daarnaast doet de sector haar uiterste best om het kalfsvlees ook in andere landen en werelddelen volop te promoten. Zo is onlangs onder meer een start gemaakt met de promotie van kalfsvlees in Noord-Amerika en in Japan. ‘Buiten de EU ligt nog heel veel marktpotentieel’, aldus COV-woordvoerder Frans van Dongen.

Het openen van de Chinese markt voor het Nederlandse kalfsvlees is door de Chinese autoriteiten toegezegd tijdens de Nederlandse handelsmissie naar China. Met deze toezegging is een jaarlijkse omzet van 15 miljoen euro gemoeid. ‘De export van kalfsvlees naar China is goed nieuws voor de Nederlandse boer. Er is door veel mensen lang aan gewerkt, ik ben dan ook heel blij dat we de handelsmissie met deze mooie toezegging kunnen afsluiten’, vertelde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na afloop van de handelsmissie.

Ook in andere delen van de wereld probeert de sector extra steun te geven aan de export van het Nederlandse kalfsvlees. Zo heeft de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) met deelname aan de SIAL beurs in het Canadese Montreal een zeer succesvol begin gemaakt met haar Trusted Veal campagne op de Noord-Amerikaanse markt. Na vele jaren van geen collectieve promotie van Nederlands vlees, heeft de COV deze collectieve promotie nu weer samen met haar leden opgepakt. ‘Na eerder een campagne voor varkensvlees in Azië - Trusted Pork - gestart te hebben, wordt nu ook vol ingezet op kalfsvleespromotie buiten de EU’, licht COV-woordvoerder Frans van Dongen toe.

Garanties
Met haar Trusted Veal campagne wil de COV communiceren over de garanties die de Nederlandse exporteurs kunnen geven met betrekking tot veiligheid en kwaliteit en het vertrouwen dat afnemers kunnen hebben in Nederlands kalfsvlees. Daarnaast wordt met deze campagne aan het product kalfsvlees meer bekendheid gegeven op markten buiten de EU. ‘Kalfsvlees is een typisch Europees product dan minder bekend en beschikbaar is op deze markten. Daarom ligt er buiten de EU nog veel marktpotentieel voor Europees kalfsvlees.’

Van Dongen was erg tevreden over het verloop van de beurs. ‘Een attractieve uitstraling van de Trusted Veal stand, een logo dat perfect past bij de tijdsgeest en het product, duizenden kleine kalfsvleeshapjes, een perfecte organisatie en vele bezoekers waren de ingrediënten voor dit succes’, blikt hij terug. ‘Samen met het communicatiebureau Sopexa en met onze kalfsvleesleden hebben we een strategie ontwikkeld voor de promotie van kalfsvlees in Japan, de VS en Canada. De basis daarbij is deelname aan beurzen.’

Gourmetstijl
Met een design dat uitstekend aansloot bij de gourmetstijl van de campagne, was de Trusted Veal stand volgens hem een opvallende en gewaardeerde aanwezige op de beurs. ‘Ook de vele honderden kleine kalfsvleeshapjes die door Chef Edgar Buhrs bereid en uitgeserveerd zijn, vielen zeer in de smaak bij de vele bezoekers van onze stand. Het Franstalige deel van Canada staat bekend om zijn hoge consumptie van kalfsvlees en in het algemeen om het grote belang dat de inwoners hechten aan culinaire kwaliteit. Het Nederlandse kalfsvlees, de Trusted Veal stand en de geserveerde gerechtjes sloten hier volmaakt bij aan.’

Tijdens de SIAL beurs is de website van Trusted Veal, www.trustedveal.com, de lucht in gegaan. Hierop worden geïnteresseerden (importeurs, inkopers van food service of retail en consumenten) geïnformeerd over de kwaliteiten en voedselveiligheidsgaranties van Europees en Nederlands kalfsvlees en zijn er vele recepten te vinden.

Japan
Ook in Japan is tijdens de Fabex beurs in Tokyo de Trusted Veal campagne van start gegaan. ‘Tijdens een goed bezochte beurs hebben vele bezoekers van de Fabex de Trusted Veal stand van COV en haar kalfsvleesexporterende leden bezocht. De Fabex is enkel de eerste dag al bezocht door 30.000 vertegenwoordigers van de Japanse food service en retail. Deze bezoekers sluiten perfect aan bij de doelgroep waar de COV promotiecampagne op gericht is’, aldus Van Dongen. De Trusted Veal stand is ook bezocht door de Nederlandse landbouwraad in Tokyo, Evert Jan Kraijenbrink, die ondanks dat kalfsvlees hem uitermate bekend is, toch met smaak het door chef Edgar bereide kalfsvlees geproefd heeft.’

Vorig jaar is de EU met Japan een handelsverdrag overeengekomen. Dit verdrag heeft een belangrijke aanvullende steun aan de export van Nederlands varkensvlees en kalfsvlees gegeven. Nederland en andere Europese lidstaten exporteren al sinds vele jaren varkensvlees naar Japan. Daardoor is Japan uitgegroeid tot de tweede grootste exportmarkt voor Europees varkensvlees na China. In de aanloop naar de onderhandelingen over een handelsverdrag heeft Japan ook de markt geopend voor Nederlands kalfsvlees, waardoor er sinds 2013 weer kalfsvlees naar Japan geëxporteerd kan worden. Toch lag de kalfsvleesexport naar Japan sinds de BSE-crisis op een laag niveau ligt. ‘Japan heeft de markt altijd zoveel mogelijk gesloten gehouden, net zoals Frankrijk. Men hecht heel veel waarde aan het platteland en de industrialisatie heeft dan ook vooral in de steden plaatsgevonden. De boeren hebben in Japen een vrije grote macht en werden zoveel mogelijk door de overheid beschermd. Het is voor de Japanse boeren moeilijker dan voor de Europeanen om kostprijs technisch te produceren. Dat komt mede door het bergachtige landschap. Door een minimum importprijs en een hoge invoerheffing in te stellen, konden de boeren worden beschermd en hadden ze weinig last van concurrenten uit Europa en Noord-Amerika.’

Belangrijk alternatief
Voor de Nederlandse kalfsvleessector is Japan een belangrijke alternatieve afzetmarkt. ‘Zoals bekend is Nederland het grootste exportland van kalfsvlees. Doordat de productie van kalfsvlees relatief duur is, is het belangrijk dat er een goede prijs voor wordt verkregen. Dat maakt export van het vlees zo belangrijk. Als de vraag naar kalfsvlees in Europa terugloopt, dan komt de sector onder druk te staan. De handel met Japan zou hiervoor een goede oplossing kunnen zijn. Japan is heel koopkrachtig en daardoor een ideale markt voor het relatief dure vlees. Maar dit werd in het verleden zwaar belemmerd door de hoge importheffing van 38,5 procent.’

Door de invoerheffing terug te brengen naar negen procent wordt de marktpositie van Nederlands kalfsvlees in Japan sterker en wordt kalfsvlees interessanter voor de Japanse consument. Daardoor nemen de exportmogelijkheden sterk toe. Hierdoor heeft Europa voorlopig een goede concurrentiepositie ten opzichte van andere wereldmarkten. ‘Australië heeft voor rund- en kalfsvlees overigens wel een akkoord, maar dat is lang niet zo goed als het onze. Hun importheffing ligt nu rond de 21 procent.’

Veeleisende markt
Japan is volgens Van Dongen een veeleisende markt. ‘Men verwacht een consistentie in de kwaliteit van de producten en verwacht dat er ook bepaalde maatregelen worden genomen om een betrouwbaar product te kunnen leveren. Lever je als bedrijf niet het juiste product, dan heb je in Japan een groot probleem. Chinezen zullen je misschien een week of een maand niet aankijken, maar bij Japanners zal het langer duren voor het vertrouwen is hersteld als dat al mogelijk is. Juist door deze houding en de strenge eisen is het voor Nederlandse bedrijven die naar Japan willen exporteren heel belangrijk om te investeren in hun bedrijfsvoering.’

Door: Wendy Noordzijn
Bron: www.cov.nl